JOUW VRAAG

Jouw vraag is het vertrekpunt van onze samenwerking. Of beter gezegd: jouw WENS. Want achter een vraag, dilemma of klacht gaat een wens schuil. Een wens om helderheid te krijgen, om iets tot stand te brengen, te ervaren of uit te proberen, achter je te laten of juist voor je te kunnen zien. Centraal stellen wat je in wezen verlangt geeft een heel andere energie dan het analyseren, overwinnen of onderdrukken van iets wat je niet aanstaat. De erkenning van jouw persoonlijke verlangen is al een groeisprong op zich.

Vervolgens kun je gaan werken aan de realisatie, het dichter bij elkaar brengen van wens en werkelijkheid. Met vragen als: Hoe ziet mijn leven eruit als ik mijn wens heb gerealiseerd? Welke beelden en associaties heb ik erbij? Wat is de eerste stap die ik ga zetten en wie/wat heb ik daarvoor nodig? Hoe ga ik om met twijfel, tegenstand en beren op mijn weg? Hoe kan ik de regie nemen en tegelijkertijd open staan voor het onvoorziene? Bij de weg van wens naar werkelijkheid kan ik je begeleiding bieden.

Met welke vragen, problemen en wensen kun je bij mij terecht? Wat voorbeelden: