MIJN AANBOD

TRAINING, INTERVISIE, DIALOOG, TEAMCOACHING
Ik kan voor jullie team of organisatie een training op maat maken. In een oriënterend gesprek (kosteloos, want leerzaam voor ons beiden) bepalen we samen de vraag en verkennen we al even de gewenste uitkomst. Op basis daarvan stel ik een programma samen.

Daarnaast kan ik een team begeleiden bij intervisiebijeenkomsten over taak- en relatiegerichte onderwerpen (samenwerking, innovatiekracht, klantgerichtheid, talentontwikkeling). Streven daarbij is om het team zo zelfsturend te maken dat begeleiding op termijn niet meer nodig is.

En dan is er de dialoog: een ontmoeting over een thema dat jullie als team of organisatie bezig houdt, met het doel om zonder drempels waarden, wensbeelden en wilde ideeën uit te wisselen. Mijn taak is het om de vrije denk- en werkruimte te scheppen waarbinnen dit mogelijk is.

Als een team of organisatie een veranderingsproces aangaat kan ik dit als coach en procesbegeleider ondersteunen. Met een mix van al het bovenstaande, in overleg met jullie samengesteld.

INDIVIDUELE COACHING EN RETRAITE
Voor een individuele medewerker die toe is aan verwerking, verheldering of verandering is een coachingstraject mogelijk. Eventueel in combinatie met een retraite in mijn tuinhuis. Kijk bij ‘Mijn aanbod voor individuen’ voor meer informatie.

WORKSHOP
Een workshop duurt een halve of hele dag en is bestemd voor teams. Om elkaar te inspireren en andere vormen van samenwerking en vernieuwing te verkennen. Jullie brengen zelf een idee in of we komen in overleg tot een invulling.

Om een idee te krijgen: